• PATHUM THANI HOSPITAL
 • PATHUM THANI HOSPITAL
 • PATHUM THANI HOSPITAL

"30 บาท รักษาทุกที่ด้วย บัตรประชาชนใบเดียว"

โรงพยาบาลปทุมธานี ขอเชิญชวน 30 บาท รักษาทุกที่ด้วย บัตรประชาชนใบเดียว รักษาทุกที่ สะดวกรวดเร็วใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียว ไม่ว่าสิทธิ์บัตรทองจะอยู่ที่ไหนยื่นบัตรประชาชนใบเดียวก็เข้ามาใช้บริการได้ทันที!!โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เริ่ม 29 เมษายน 2567 เป็นต้นไป

"NO GIFT POLICY"

นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

"NO GIFT POLICY"

นายแพทย์วีรพล กิตติพิบูลย์ ผูู้อำนวยการโรงพยาบาลปทุมธานี

รับสมัครแพทย์เพิ่มพูนทักษะปี 1 จำนวน 2 โควตา

โรงพยาบาลปทุมธานี ประกาศเปิดรับสมัครแพทย์ที่ไม่ใช่ทุนรัฐบาล ร่วมโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะปีที่ 1 จำนวน 2 โควตา เริ่มปฏิบัติงาน วันที่ 1 ธ.ค.66-30พ.ย.67 สอบถามเพิ่มเติม กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลปทุมธานี 02-5988702

รับสมัครแพทย์เพิ่มพูนทักษะประจำปี 2566

โรงพยาบาลปทุมธานี ประกาศเปิดรับสมัครแพทย์ร่วมโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะปีที่ 1 ประจำปี 2566 สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลปทุมธานี 02-5988702

เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564

เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564

"NO GIFT POLICY"

นายแพทย์ภุชงค์ ไชยชิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี

"NO GIFT POLICY"

นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว

เครือข่ายโรงพยาบาลปทุมธานี รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 2 จำนวน 1 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 30 เมษายน 2567 สอบถามโทร 089-9641570(อ.กรรณิกา), 091-7169630(อ.พิเชษฐ์) ในวันและเวลาทำการ

รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2567

เครือข่ายโรงพยาบาลปทุมธานี เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1 จำนวน 6 ตำแหน่ง โดยเปิดรับสมัครถึง 31ตค.66 สนใจสมัครได้ที่โทร 089-9641570(อ.กรรณิกา) และ 091-7169630(อ.พิเชษฐ์)

ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตฯ สธ.ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Together Against Corruption)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566
Link : ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Together Against Corruption)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
Link : ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566

ปรับค่าบริการ ตรวจสุขภาพ ความเสี่ยงจากการทำงาน

ปรับค่าบริการ ตรวจสุขภาพ ความเสี่ยงจากการทำงาน ได้แก่ ตรวจสมรรถภาพการมองเห็น(100บาท), ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน(100บาท) และ ตรวจสมรรถภาพปอด(120บาท) โดยมีผลตั้งแต่ 4 กรกฏาคม 2565 เป็นต้นไป
fammedpth

เวชศาสตร์ครอบครัว

เครือข่ายสถาบันฝึกอบรมโรงพยาบาลปทุมธานี ได้นำแนวทางจากหลักสูตร แพทย์ประจำบ้านของราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทยฉบับพ.ศ.๒๕๖๒ มาพัฒนาเป็นแผนการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านแบบใช้ชุมชนเป็นฐานสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวพ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อมุ่งหวังให้ สถาบันฝึกอบรม,ผู้ให้การฝึกอบรม,ผู้รับการฝึกอบรมทุกประเภท สามารถใช้แผนการฝึกอบรมนี้ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถทางคลินิกที่มุ่งไปสู่การประกอบเวชปฏิบัติในฐานะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ครอบครัวได้ [รายละเอียดคลิก]

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • งบทดลองเมย.67
 • งบทดลองมีค.67
 • งบทดลองกพ.67
 • งบทดลองมค.67
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ จำนวน 1 ตำแหน่ง
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการคัดเลือกฯ จำนวน 39 ตำแหน่ง
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการคัดเลือกฯ จำนวน 4 ตำแหน่ง
 • งบทดลองธค.66
 • รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพระดับชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลปทุมธานี สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
 • งบทดลองพย.66
 • รับสมัครงาน

 • หนังสือประชาสัมพันธ์รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
 • ประกาศรับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส 2567
 • ประกาสรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 9 ตำแหน่ง 15 อัตรา
 • ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ฯ ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 9 ตำแหน่ง 15 อัตรา
 • ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์
 • ประกาศโรงพยาบาลปทุมธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 9 ตำแหน่ง 15 อัตรา
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 ฯ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์
 • ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 13 ตำแหน่ง 23 อัตรา
 • ประกวดราคาและสอบราคา

 • ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเตียงนอนผู้ป่วย แบบ 3 ไกหมุน
 • ประกาศประกวดราคาซ์้อเครื่องช่วยหายใจฯจำนวน 10 เครื่อง
 • ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องฟอกไตแบบมาตรฐานฯ จำนวน 4 เครื่อง
 • ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ จำนวน 2 เครื่องฯ
 • ประกาศประกวดราคาซื้อเตียงผู้ป่วยสำหรับไอซียูปรับด้วยไฟฟ้าชนิด 4 motor จำนวน 40 เตียง
 • ประกาศประกวดราคาซื้อเตียงผู้ป่วยสำหรับไอซียูปรับด้วยไฟฟ้าชนิด 4 motorฯ
 • ประกาศเผยแพร่แผนการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์พร้อมน้ำยา จำนวน 5 รายการ ปีงบ 2567-2571
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อถุงมือผ่าตัดปราศจากเชื้อ แบบไม่มีแป้ง จำนวน 2,050 กล่อง
 • ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อาคารโดยรอบภายในโรงพยาบาล ปทุมธานี จำนวน 1 งาน
 • ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่ยนเสียงความถี่สูงฯ
 • โภชนาการต้องรู้

  knowledge_act

  ความรู้สุขภาพ

  🚗ขอให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังการเดินทาง ตรวจสภาพรถพร้อมใช้งาน ❌ เมา ง่วง ไม่ขับ ❌ มีน้ำใจให้กับผู้ร่วมใช้เส้นทาง เพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง 🚑เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร.สายด่วน 1669🚑 🏥ด้วยความปรารถนาดีจาก กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลปทุมธานี