• ประกาศเผยแผร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างอาคารศูนย์การแพทย์ 18 ชั้นฯ
 • ประกาศเผยแผร่แผนการจัดซื้อเครื่องช่วยการเคลื่อนไหวของแขนและขาฯ
 • ประกาศแผนการจัดซื้อ Continuous passive motion (ข้อไหล่)
 • ประกาศแผนการจัดซื้อ Continuous passive motion (ข้อมือ)
 • ประกาศแผนการจัดซื้อ Continuous passive motion (ข้อเข่า)
 • ประกาศแผนการจัดซื้อรถเอ็กซเรย์เคลื่อนที่
 • ราคากลางเครื่องวัดความดันลูกตาแบบไม่สัมผัสกระจกตา
 • ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความดันลูกตาแบบไม่สัมผัสกระจกตา
 • ราคากลางกล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล
 • ประกวดราคาซื้อกล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้ออาหารทางสายให้อาหาร จำนวน 5 รายการ
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณ พ.ศ.2561
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อตัวฝึกการลงน้ำหนักพร้อมแท่นวางและราวจับ
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อกล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อกล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล
 • ประกาศโรงพยาบาลปทุมธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดจ้างปรับปรุงคุณภาพอากาศอาคารผู้ป่วยนอก 8 ชั้น
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ
 • ตารางแสดงวงเงินงบบำรุงที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(22 สิงหาคม 2560)(1)
 • ตารางแสดงวงเงินงบบำรุงที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(22 สิงหาคม 2560)
 • ตารางแสดงวงเงินงบบำรุงที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(10 สิงหาคม 2560)
 • ตารางแสดงวงเงินงบบำรุงที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(1 สิงหาคม 2560)
 • ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้ออาหารทางสายให้อาหาร จำนวน 5 รายการ
 • ตารางแสดงวงเงินงบบำรุงที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(24 กรกฎาคม 2560)
 • ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อชุดดเครื่องมือผ่าตัดสำหรับถ่างสมองฯ
 • เอกสารประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ
 • ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจอัตโนมัติฯ
 • ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนประสิทธิภาพสูงพร้อมติดตั้ง
 • ผู้ชนะประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยแก็สเอทธิลีนออกไซด์ 100%
 • ตารางแสดงวงเงินงบบารุงที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(19 มิถุนายน 2560)
 • ตารางแสดงวงเงินงบบารุงที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(7 กรกฎาคม 2560)
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ
 • ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดสำหรับถ่างสมองทางศัลยกรรมประสาท
 • ราคากลางชุดเครื่องมือผ่าตัดสำหรับถ่างสมองทางศัลยกรรมประสาท
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจ้างซ่อมเครืองช่วยหายใจชนิดความถี่สูง
 • ประกาศประกวดราคาจ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนประสิทธิภาพสูงพร้อมติดตั้ง
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนประสิทธิภาพสูงพร้อมติดตั้ง
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจ้างปรับปรุงด้านหน้าทำกระถางต้นไม้และทางเดินหน้าศาล
 • เอกสารประกวดราคเครื่องติดตามสัญญาณชีพและการทำงานของหัวใจแบบอัตโนมัติ(Monitor EKG)
 • ราคากลางเครื่องติดตามสัญญาณชีพและการทำงานของหัวใจแบบอัตโนมัติ(Monitor EKG)
 • ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3 รายการ
 • ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ
 • ราคากลางอาหารทางการแพทย์จำนวน 5 รายการ
 • ประกาศอาหารทางสายให้อาหาร จำนวน 5 รายการ
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจ้างติดตั้งระบบกล้องวงวรปิดและระบบคีย์การ์ด
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจ้างติดตั้งตะแกรงกันนกอาคารพักพยาบาล 100 ห้อง
 • ราคากลางเครื่องนึ่งฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยแก๊สเอทธิลีนออกไซด์ 100%
 • ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยแก๊สเอทธิลีนออกไซด์ 100%
 • ราคากลางกระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 ด้วยวิธี e-market
 • ประกาศประกวดราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 ด้วยวิธี e-market
 • ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
 • ราคากลางจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
 • ตารางแสดงวงเงินงบบารุงที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(9 มิถุนายน 2560)
 • ตารางแสดงวงเงินงบบารุงที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(5 มิถุนายน 2560)
 • ราคากลางจ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนประสิทธิภาพสูง พร้อมติดตั้ง
 • รายละเอียดคุณลักษณะจ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนประสิทธิภาพสูงฯ
 • ตางรางแสดงปริมาณงานจ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนประสิทธิภาพสูงฯ
 • ร่างประกาศประกวดราคาจ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนประสิทธิภาพสูงฯ
 • ประกาศประกวดราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 รายการ
 • ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1รายการ
 • ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ
 • ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ
 • ราคากลางเครื่อง Defibrillator
 • ราคากลางเครื่องตัดเฝือกแบบมีเครื่องดูดฝุ่น
 • ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องเปลี่ยนถ่ายน้ำยาล้างไตทางช่องท้องอัตโนมัติ
 • ตารางแสดงวงเงินงบบารุงที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(22 พฤษภาคม 2560)
 • ราคากลางงานจ้างติดตั้งระบบควบคุมการเข้า-ออกประตูอัตโนมัติ
 • รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงานจ้างติดตั้งระบบควบคุมการเข้า-ออกประตูอัตโนมัติ
 • ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องผสมอาหารทางหลอดเลือด TPN ครั้งที่ 2
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจ้างปรับปรุงห้องผสมอาหารทางหลอดเลือด TPN
 • ตารางแสดงวงเงินงบบารุงที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(15 พฤษภาคม 2560)
 • ตารางแสดงวงเงินงบบารุงที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(5 พฤษภาคม 2560)
 • ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
 • ราคากลางจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
 • ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างปรับปรังห้องผสมอาหารทางหลอดเลือด TPN
 • ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อหลอด Led ครั้งที่ 4
 • ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องพิเศษและ Nurse Station ฯ
 • ตารางแสดงวงเงินงบบารุงที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(1 พฤษภาคม 2560)
 • ตารางแสดงวงเงินงบบารุงที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(24 เมษายน 2560)
 • ตารางแสดงวงเงินงบบารุงที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(18 เมษายน 2560)
 • ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ
 • ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเปลี่ยนถ่ายนำ้ยาล้างไตทางช่องท้องอัตโนมัติ
 • ราคากลางเครื่องเปลี่ยนถ่ายน้ำยาล้างไตทางช่องท้องอัตโนมัติ
 • ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวและเครื่องแต่งกาย
 • ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร
 • ราคากลางหลอด LED พร้อมติดตั้ง
 • ประกาศประกวดราคาซื้อหลอด LED พร้อมติดตั้งครั้งที่ 4
 • ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อหลอด LED พร้อมติดตั้งครั้งที่ 3
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจ้างปรับปรุงห้องผสมอาคารทางหลอดเลือด TPN
 • ตาราง ปปช.จ้างปรับปรุงห้องผสมอาคารทางหลอดเลือด TPN
 • เเบบ TPN ผสมอาหารทางเลือด
 • ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องผสมอาคารทางหลอดเลือด TPN
 • ราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ระบบติดตามอุณหภูมิตู้เย็นและแจ้งเตือนทางโทรศัพท์
 • ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อม่านอากาศครั้งที่ 3
 • ตารางแสดงวงเงินงบบารุงที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) วันที่ 31 มีนาคม 2560
 • ตารางแสดงวงเงินงบบารุงที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) วันที่ 27 มีนาคม 2560
 • ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมฯ
 • ราคากลางซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวและเครื่องแต่งกาย จำนวน 22 รายการ