"ให้โลหิต ให้ชีวิต"

ร่วมทำความดี กับ โครงการ เรารักพระเทพฯ บริจาคโลหิต เนื่องในวันคล้ายวัน พระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 66 พรรษา 2 เมษายน 2564 วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ห้องประชุมบงกชรัศมิ์ ชั้น ๘ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๔.๐๐ น.

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต"กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต(MOPH Zero Tolerance)"

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต"กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต(MOPH Zero Tolerance)" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

อัตราค่าห้องพิเศษและระเบียบปฏิบัติ

อัตราค่าห้องพิเศษและระเบียบปฏิบัติ

ห้องพิเศษฉัตรหลวง2(VIP) ห้องพิเศษ3/7(VIP)

ห้องพิเศษฉัตรหลวง2(VIP) ห้องพิเศษ3/7(VIP)

ห้องพิเศษ3/8(VIP) ห้องพิเศษ4/5 ห้องพิเศษ2/3

ห้องพิเศษ3/8(VIP) ห้องพิเศษ4/5 ห้องพิเศษ2/3

"กดจองปุ๊บได้คิวปั๊บ" สะดวก รวดเร็วกับ MOPH Connect

3 ขั้นตอนง่ายๆ ในการจองคิวออนไลน์

"กดจองปุ๊บได้คิวปั๊บ" สะดวก รวดเร็วกับ MOPH Connect

3 ขั้นตอนง่ายๆ ในการจองคิวออนไลน์

สถานการณ์ COVID-19 ในโรงพยาบาลปทุมธานี

สถานการณ์ COVID-19 ในโรงพยาบาลปทุมธานี ข้อมูล ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2563 11.00 น.

การประชุมวิชาการ - การนำเสนอผลงานวิชาการทางการพยาบาล รพ.ปทุมธานี ปี 2563

การประชุมวิชาการ - การนำเสนอผลงานวิชาการทางการพยาบาล โรงพยาบาลปทุมธานี ปี 2563 วันที่10 สิงหาคม 2563 จัดโดย ฝ่ายวิชาการ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล

''ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฎิญาณฯทางออนไลน์''

เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ได้ทาง https://www.ocsc.go.th/ethics/event หรือ สแกนQR CODE ที่แสดงด้านบน

"ให้โลหิต ให้ชีวิต"

"ให้โลหิต ให้ชีวิต" ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ร่วมทำความดี กับ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา ๖๘ พรรษา ห้องเกียรติ ๘๐ พรรษา วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๘.๓๐ - ๑๔.๐๐ น.

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ.อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น2(ตึกX-RAY) รพ.ปทุมธานี เวลา 08.00-19.00 น. ณ. BIG C สาขา นวนคร ชั้น2 เวลา 12.00-18.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม งานธนาคารเลือด โทร 02-598-8762

รับสมัครงาน

 • รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
 • บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ โครงการจ้างงานผู้ประสานงานด้านภาษา
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน(24 เม.ย.64)
 • ประกาศรับสมัครลูกจ้างโครงการจ้างงาน ผู้ประสานงานด้านภาษาในโรงพยาบาลปทุมธานี
 • ประกาศฯ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน)
 • ประกาศฯ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
 • ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
 • ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน)
 • รับสมัครคัดเลือกตำแหน่งรองบริหาร
 • ประกาศฯ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
 • ประกวดราคาและสอบราคา

 • ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อโครงยึดตรึงเพื่อห้ามเลือดฯ
 • ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ฯ
 • ประกาศผู้ชนะ ชุดควบคุมการให้สารฯ
 • ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทย์(แผ่นทดสอบ)จำนวน 2 รายการ
 • ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดฯ
 • ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจฯ
 • ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์(น้ำยาตรวจ PT, aPTT)จำนวน 2 รายการ
 • ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างเหมาทำการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากล้องช่วยใส่ท่อช่วยหายใจ ชนิดวิดีทัศน์
 • คุณลักษณะเฉพาะวัสดุวิทยาศาสตร์2รายการ
 • ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ

 • demo
 • demo3
 • demo2
 • demo
 • จดหมายข่าวห้องยา

  โภชนาการต้องรู้