ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต"กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต(MOPH Zero Tolerance)"

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต"กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต(MOPH Zero Tolerance)" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

อัตราค่าห้องพิเศษและระเบียบปฏิบัติ

อัตราค่าห้องพิเศษและระเบียบปฏิบัติ

ห้องพิเศษฉัตรหลวง2(VIP) ห้องพิเศษ3/7(VIP)

ห้องพิเศษฉัตรหลวง2(VIP) ห้องพิเศษ3/7(VIP)

ห้องพิเศษ3/8(VIP) ห้องพิเศษ4/5 ห้องพิเศษ2/3

ห้องพิเศษ3/8(VIP) ห้องพิเศษ4/5 ห้องพิเศษ2/3

"กดจองปุ๊บได้คิวปั๊บ" สะดวก รวดเร็วกับ MOPH Connect

3 ขั้นตอนง่ายๆ ในการจองคิวออนไลน์

"กดจองปุ๊บได้คิวปั๊บ" สะดวก รวดเร็วกับ MOPH Connect

3 ขั้นตอนง่ายๆ ในการจองคิวออนไลน์

สถานการณ์ COVID-19 ในโรงพยาบาลปทุมธานี

สถานการณ์ COVID-19 ในโรงพยาบาลปทุมธานี ข้อมูล ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2563 11.00 น.

การประชุมวิชาการ - การนำเสนอผลงานวิชาการทางการพยาบาล รพ.ปทุมธานี ปี 2563

การประชุมวิชาการ - การนำเสนอผลงานวิชาการทางการพยาบาล โรงพยาบาลปทุมธานี ปี 2563 วันที่10 สิงหาคม 2563 จัดโดย ฝ่ายวิชาการ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล

''ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฎิญาณฯทางออนไลน์''

เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ได้ทาง https://www.ocsc.go.th/ethics/event หรือ สแกนQR CODE ที่แสดงด้านบน

"ให้โลหิต ให้ชีวิต"

"ให้โลหิต ให้ชีวิต" ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ร่วมทำความดี กับ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา ๖๘ พรรษา ห้องเกียรติ ๘๐ พรรษา วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๘.๓๐ - ๑๔.๐๐ น.

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ.อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น2(ตึกX-RAY) รพ.ปทุมธานี เวลา 08.00-19.00 น. ณ. BIG C สาขา นวนคร ชั้น2 เวลา 12.00-18.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม งานธนาคารเลือด โทร 02-598-8762

ผู้ป่วยที่มีใบนัดเจาะเลือดล่วงหน้า สามารถมารับบริการในวันเสาว์-อาทิตย์

ผู้ป่วยที่มีใบนัดเจาะเลือดล่วงหน้า สามารถมารับบริการในวันเสาว์-อาทิตย์ เวลา 08.00 - 12.00 น. เจาะเลือดที่ห้องเบอร์ 105 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-5988804, 02-5988805

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • คู่มือการป้องกันการกระทำความผิด ฯ มาตรา 128 สป.สธ
 • งบทดลองธค.63
 • ประชาสัมพันธ์ รับย้าย/รับโอนข้าราชการ
 • งบทดลองพย.63
 • งบทดลองตค.63
 • งบทดลองเดือนกย.63
 • งบทดลองสค.63
 • งบทดลองกค.63
 • การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการ เพื่อรับย้ายให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการทั่วไประดับชำนาญการพิเศษ ครั้งที่ 2
 • งบทดลองมิย.63
 • งบทดลองพค.63
 • งบทดลองเมย.63
 • งบทดลองมีค.63
 • งบทดลองกพ.63
 • งบทดลองมกราคม2563
 • งบทดลองเดือนธค.62
 • งบทดลองพย.62
 • งบทดลองตค.62
 • งบทดลองกันยายน2562
 • งบทดลองกย.62
 • งบทดลองเดือนสค.62
 • งบทดลองกค.62
 • งบทดลองมิย.62
 • งบทดลองพค.62
 • รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ)
 • แบบใบสมัครหัวหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ) รพ ปทุมธานี
 • งบทดลองเมย.62
 • ใบขอย้าย
 • ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อ รับย้าย/รับโอน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไประดับชำนาญการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลปทุมธานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
 • งบทดลองมีค.62
 • ใบสมัคร
 • ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการคัดเลือก
 • รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการพิเศษ (ด้านเภสัชกรรมคลินิก) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน) โรงพยาบาลปทุมธานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี (26 มี.ค.-3 เม.ย.256
 • งบทดลองกพ.62
 • งบทดลองมค.62
 • ประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ หัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ)
 • แบบใบสมัครฯหัวหน้าพยาบาล รพ ปทุมธานี
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายคาบ)
 • งบทดลองเดือนธันวาคม2561
 • งบทดลองเดือนพฤศจิกายน2561
 • งบทดลองเดือนตุลาคม2561
 • งบทดลองเดือนกันยายน2561
 • งบทดลองเดือนสิงหาคม2561
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
 • งบทดลองเดือนกรกฎาคม2561
 • งบทดลองเดือนมิถุนายน2561
 • งบทดลองเดือนพฤษภาคม2561
 • ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป
 • ประกาศโรงพยาบาลปทุมธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
 • งบทดลองเดือนเมษายน.2561
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
 • งบทดลองเดือนมีนาคม2561
 • งบทดลองเดือนกุมภาพันธ์ 2561
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนายแพทย์ปฎิบัติการ
 • งบทดลองเดือนมกราคม2561
 • งบทดลองเดือนธันวาคม 2560
 • ใบสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ และตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ(ไฟล์word)
 • ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ และตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (ตั้งแต่วันที่9มกราคม2561-17มกราคม2561)
 • งบทดลอง เดือนพฤศจิกายน 2560
 • งบทดลองเดือนตุลาคม 2560
 • งบทดลองเดือนกันยายน 2560
 • งบทดลองเดือนสิงหาคม2560
 • ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
 • งบทดลองเดือนกรกฎาคม 2560
 • งบทดลองเดือนมิถุนายน 2560
 • ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เผยแพร่
 • ประกาศรายชื่อผุ้ผ่านการคัดเลือกฯ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชพปฏิบัติการ
 • งบทดลองเดือนพฤษภาคม 2560
 • งบทดลองเดือนเมษายน 2560
 • งบทดลองเดือนมีนาคม 2560
 • งบทดลองเดือนกุมภาพันธ์ 2560
 • งบทดลองเดือนมกราคม 2560
 • งบทดลองเดือนธันวาคม 2559
 • งบทดลองเดือนพฤศจิกายน 2559
 • งบทดลองเดือนตุลาคม 2559
 • ใบสมัครนักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการพิเศษ
 • ประกาศฯ นักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการพิเศษ
 • ใบสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการพิเศษ
 • ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการพิเศษ
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯ ลูกจ้างชั่วคราว 2
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิสอบฯ สัมภาษณ์
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ พนักงานราชการทั่วไป
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสารมารถ ทักษะ และสมรรถณะ ครั้งที่ 1
 • ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป โรงพยาบาลปทุมธานี
 • ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกฯ ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน)
 • ประกาศโรงพยาบาลปทุมธานีเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (นักทรัพยากรบุคคล)
 • เอกสารประกอบการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับชำนาญการพิเศษ
 • ใบสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับชำนาญการพิเศษ
 • สมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับชำนาญการพิเศษ
 • ประกาศโรงพยาบาลปทุมธานี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน)
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 2
 • รายผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
 • ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการและนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
 • ประกาศโรงพยาบาลปทุมธานีเรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านสอบการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ
 • ประกาศโรงพยาบาลปทุมธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน)
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน)
 • ประกาศผลสอบพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
 • ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการและนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
 • รับสมัครงาน

 • ประกาศฯ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน)
 • ประกาศฯ รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) 24/12/63
 • ประกาศฯ รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 24/12/63
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการปรเมินฯ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)
 • ประกาศขึ้นบัญชีฯ แพทย์แผนไทย
 • ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
 • หนังสือรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุฯตำแหน่งแพทย์แผนไทย
 • รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายคาบ)
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถฯ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิประเมินฯ ครั้งที่ 2
 • ประกาศผลสอบ ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) นักสังคมสงเคราะห์
 • ประกาศผลสอบ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
 • ารรับสมัครคัดเลือกข้าราชการ เพื่อรับย้ายให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการทั่วไประดับชำนาญการพิเศษ ครั้งที่ 2
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 1 ลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์
 • ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายคาบ)
 • รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
 • การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)
 • บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
 • ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
 • รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรื่อนสามัญตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
 • ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายคาบ)
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (พกส)
 • ประกาศรายชื่อผูู้ผ่านการคัดเลือกฯ ลูกจ้างรายเดือน
 • รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ (นายแพทย์ปฏิบัติการ)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะฯ
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายคาบ)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารัการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)
 • ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายคาบ)
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
 • ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน)
 • บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
 • ประกาศรายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
 • ประกาสรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
 • ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
 • ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้าง (รายเดือน)
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 พนักงานราชการทั่วไป
 • แบบใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก
 • หนังสือประชาสัมพันธ์รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับ
 • ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ รับสมัครระดับชำนาญการพิเศษ( เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธเข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ พนักงานราชการ
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป และลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) (ครั้งที่1)
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (รอบ3)
 • บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการฯ
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายคาบ)
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2
 • ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
 • ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายคาบ) ในโรงพยาบาลปทุมธานี รอบ6
 • ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 พนักงานราชการทั่วไป
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 พนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 อัตรา
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง
 • ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ลูกจ้างรายคาบ (รอบ 5)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ รอบ 5
 • ประกาศโรงพยาบาลปทุมธานี เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็น ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายคาบ)ระหว่างวันที่ 14-22 มีนาคม 2562
 • ประกาศขึ้นบัญชีผู้รับการบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งจพ.วิทย์ฯและจพ.โสตทัศนฯปฏิบัติงาน
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งจพ.วิทย์,จพ.โสต
 • ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายคาบ) (รอบ 4)
 • ประกาศรับสมัครข้าราชการ 2 ตน.(จพ.วิทย์,จพ.โสต)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายคาบ)
 • ประกาศโรงพยาบาลปทุมธานี เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายคาบ) ในโรงพยาบาลปทุมธานี (รอบ 4)
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายคาบ) รอบ 3
 • ประกาศรายชื่อลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) เงินบำรุง ที่ผ่านการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และคุณสมบัติของบุคคลที่เหมาะสมกับตำแหน่ง
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ ลูกจ้างรายคาบ (รอบ 3)
 • ประกาศรับสมัครฯ ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายคาบ)ในโรงพยาบาลปทุมธานี รอบ 3
 • รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) เงินบำรุง เพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
 • ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายคาบ)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ เป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายคาบ)
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง
 • ประกาศรายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการประเมินฯ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายคาบ)
 • ประกาศรับสมัครฯ ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายคาบ)
 • บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
 • ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
 • ประกาศจังหวัด แต่งตั้งและบรรจุพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พยาบาลวิชาชีพ
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป
 • ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการโรงพยาบาลปทุมธานี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่2
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
 • ประกาศรับสมัครพยาบาลวิชาชีพ
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่2 ตำแหน่งนักโภชนาการ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์
 • ประกาศโรงพยาบาลปทุมธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
 • ประกาศจังหวัดปทุมธานี บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ สนการประเมินสรรถนะในตำแหน่งนักโภชนาการและตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์
 • รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์)
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักโภชนาการ และนักสังคมสงเคราะห์
 • ประกวดราคาและสอบราคา

 • ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อเครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติฯ
 • ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องส่องตรวจทางเดินอาหารฯ
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุการแพทย์(ผ้าซับช่องท้อง)จำนวน 2 รายการ
 • ประกาศประกวดราคาซื้อตู้ให้ความอบอุ่นพร้อมระบบหัตถการสำหรับทารกแรกเกิดฯ
 • ราคากลางจ้างเหมาซักรีดเสื้อผ้าผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ
 • ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาซักรีดเสื้อผ้าผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ
 • ประกาศประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ช่วยชีวิตทากรแรกคลอดฯ
 • ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำดับเพลิงฯ
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ
 • ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์(สารทึบรังสี)จำนวน 2 รายการ
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดโต๊ะตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคฯ
 • ประกาศผู้ชนะซื้อข้อเข่าเทียมแบบที่ส่วนรับน้ำหนักฯจำนวน 100 ข้อ
 • ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ฯ
 • ราคากลางจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ
 • ประกาศประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ จำนวน ๑ รายการ
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโคมไฟผ่าตัด
 • ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดทั้วไประบบไฟฟ้าฯ
 • ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องส่องตรวจทางเดินอาหารเพื่อการวินิจฉัยฯ
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดโคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์หลอดแอลอีดี
 • ประกาศแผนจัดจ้างเหมาซักรีดเสื้อผ้าผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ
 • ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วยฯ
 • ราคากลางเครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพของผู้ป่วยฯ
 • ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารทางการแพทย์ จำนวน 9 รายการ
 • ราคากลางอาหารทางการแพทย์ จำนวน 9 รายการ
 • รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะอาหารทางการแพทย์ จำนวน 9 รายการ
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภค ประเภทอาหารแห้ง จำนวน 67 รายการ
 • ประกาศแผนการจัดซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อหลอด r-rayฯ
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่งฯ
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าฯ
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกฯ
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องรักษาโรคด้วยแสงเลเซอร์แย๊ก
 • ราคากลางเครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัตขนาดไม่น้อยกว่า 500 ลิตร
 • ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัตขนาดไม่น้อยกว่า 500 ลิ่ตร
 • ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องเฝ้าติดตามประสิทธิภาพการทำงานของเส็นประสาท 4 ช่องสัญญาณฯ
 • ประกาศแผนจัดจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ จำนวน ๑ รายการ
 • ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือดเลาะเนื้อเยื่อและเชื่อมปิดหลอดเลือดด้วยระบบไฟฟ้าฯ
 • ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซ์้อเครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจฯ
 • ประกาศแผนการจัดซื้อชุดเครื่องมือกรอกระดูก
 • ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ (ผ้าซับช่องท้อง) จำนวน 2 รายการ
 • ราคากลางวัสดุการแพทย์(ผ้าซับช่องท้อง)จำนวน 2 รายการ
 • รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุการแพทย์ (ผ้าซับช่องท้อง)จำนวน 2 รายการ
 • ประกาศประกวดราคาซื้อข้อเข่าเทียมฯ จำนวน 100 ข้อ
 • ราคากลางข้อเข่าเทียมฯ จำนวน 100 ข้อ
 • รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะข้อเข่าเทียมฯ จำนวน 100 ข้อ
 • ประกาศประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทลฯ
 • ประกาศประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ๋โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์ฯ
 • 1.4ราคากลางเครื่องสูบน้ำดับเพลิงฯ
 • 1.3รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องสูบน้ำดับเพลิงฯ
 • 1.2รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องสูบน้ำดับเพลิงฯ
 • 1.1รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องสูบน้ำดับเพลิงฯ
 • ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำดับเพลิงฯ
 • ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ฯ
 • ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครืองช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้ฯ
 • ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครืองให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูงฯ
 • ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครืองติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติพร้อมติตตามความดันโลหิดแดงฯ
 • ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครืองผ่าตัดต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงฯ
 • ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องเฝ้าและติดตามการทำงานของสัญญาณชีพชนิดข้างเตียงแบบซับซ้อนฯ
 • ราคากลางเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ฯ
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์(สารทึบรังสี)จำนวน 2 รายการ
 • 3.ราคากลางวัสดุบริโภค ประเภทอาหารแห้ง จำนวน 67 รายการ
 • 2.รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุบริโภค ประเภทอาหารแห้ง จำนวน 67 รายการ
 • 1.ประกาศประกวดราคาวัสดุบริโภค ประเภทอาหารแห้ง จำนวน 67 รายการ
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์(HbA1C) 1 รายการ
 • ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเฝ้าติดตามประสิทธิภาพการทำงานของเส้นประสาทขณะผ่าตัดฯ
 • ราคากลางเครื่องเฝ้าติดตามประสิทธิภาพการทำงานของเส้นประสาทฯ
 • ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดทั่่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทลฯ
 • ราคากลางเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทลฯ
 • ร่างประกาศจังหวัดเรื่องประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดโคมคู่
 • ราคากลางโคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่
 • ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือดเลาะเนื้อเยื่อและเชื่อมปิดหลอดเลือดด้วยระบบไฟฟ้าฯ
 • ราคากลางเครื่องจี้ห้ามเลือดเลาะเนื้อเยื่อและเชื่อมปิดหลอดเลือดด้วยระบบไฟฟ้าฯ
 • ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจฯ
 • ราคากลางเครืองดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจ
 • ราคากลางเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้
 • ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้
 • ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ฯ
 • ราคากลางเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ฯ
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับพื้นดินและเทคอนกรีตบริเวณทางลงฯ
 • ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องผ่าตัดต้อกระจกฯ
 • ราคากลางเครื่องผ่าตัดต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูง
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุบริโภค ประเภทอาหาร จำนวน 67 รายการ
 • ประกาศยกเลิกประกวดราคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ำดับเพลิงและตู้ควบคุมฯ
 • ประกาศยกเลิกประกวดราคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ำดับเพลิงและตู้ควบคุมฯ
 • ประกาศประกวดราคาซื้อเครือ่งเฝ้าและติดตามการทำงานของสัญญาณชีพชนิดข้างเตียงแบบซับซ้อนฯ
 • ราคากลางเครื่องเฝ้าและติดตามการทำงานของสัญญาณชีพชนิดข้างเตียงแบบซับซ้อนฯ
 • ราคากลางเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง
 • ราคากลางเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติฯ
 • ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องให้ออกซิเจนผสมอากาศฯ
 • ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติฯ
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้ออาหารทางการแพทย์ จำนวน 9 รายการ
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องส่องตรวจทางเดินอาหารเพื่อการวินิจฉัยรักษาและทำหัตถการ
 • ประกาศประกวดราคาซื้อชุดตรวจ HbA1C จำนวน 15,000 บาท
 • ประกาศเผยแพร่วัสดุการแพทย์ (ผ้าซับช่องท้อง) จำนวน 2 รายการ
 • ประกาศประกวดราคาจ้างปรับพื้นดินและเทคอนกรีตฯ
 • ราคากลางจ้างปรับพื้นดินและเทคอนกรีตฯ...และทำเหล็กดัดฯ
 • รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงานปรับพื้นดินและเทคอนกรีตฯ
 • รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเหล็กดัดกั้นพื้นที่ใต้อาคารฯ
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างปรับพื้นที่เทคอนกรีตฯ
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชุดสายน้ำและตลับต่อฯ จำนวน 500 ชิ้น
 • ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ

 • demo
 • demo3
 • demo2
 • demo
 • จดหมายข่าวห้องยา

  โภชนาการต้องรู้